1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� برای مثال ممکن است آن‌ها دیرتر اقدام به برون‌آیی کنند یا اصلاً آشکارسازی نکنند. حتی در مواردی که دوجنسگرایان برون‌آیی می‌کنند، ممکن است خود را به عنوان همجنسگرا یا دگرجنسگرا آشکار کنند که این موضوع بیشتر در فضای تک‌جنس‌گرا-هنجار و تک‌جنس‌گرا-محور صورت می‌گیرد. https://openclassrooms.com/en/members/8c913xjwv446

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story