1

مدیریت پروژه چیست؟

News Discuss 
ریشه‌ی مدیریت پروژه به روش‌ها و فرآیندهایی برمی‌گردد که نزدیک صد سال پیش در کسب‌و‌کار گسترش پیدا کردند. با این حال، در سال‌های اخیر، مدیریت پروژه رشد چشمگیری داشته و به عنوان یک عملیات مجزا و جدی در بازرگانی ظهور کرده است و در صحنه‌ی تجارت جهانی، یعنی جایی که https://omigo.ir/post/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-43k4

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story