1

Mekong Smart City, Công trình thị thành thông minh thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình đô thị thông minh thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương mại nhà cung cấp gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình với quy mô lên tới 7500 ha, tụ https://bookmarkinglive.com/story13292899/mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-%C4%91%C3%B4-th%E1%BB%8B-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-thu%E1%BB%99c-th%E1%BB%8B-x%C3%A3-t%C3%A2n-ch%C3%A2u-an-giang-v%C3%A0-huy%E1%BB%87n-h%E1%BB%93ng-ng%E1%BB%B1-%C4%90%E1%BB%93ng-th%C3%A1p-s%E1%BA%BD-h%C3%ACnh-th%C3%A0nh-l%C3%AAn-1-h%E1%BB%87-sinh-th%C3%A1i-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-nh%C3%A0-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t-ki%E1%BB%83u-m%E1%BA%ABu-cho-%C4%90bscl

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story